plus

Ceny obědů od 1. 9. 2017


Děti MŠ:
přesnídávka            9,--
                oběd                        16,-- 
               svačinka                    9,--


Žáci 7 - 10 let                         21,50
      11 - 14 let                         23,--
      nad 15 let                         26,--Cizí strávníci                         60,--Ceny svačin


houska se salámem a kečupem              10,--

sýrový smaženka                                      8,--

obložený chléb                                       10,--
 
rohlík se sýrem                                         9,--

slunečnicová bulka s lučinou                  11,--

 
Provozní řád

vedoucí ŠJ: Eva Čadová
telefon: 773 759 617
IČO: 70 15 58 87
druh zařízení: příspěvková organizace
kapacita: 900 hlavních jídel denně

Dozor zajišťuje ŠJ Králíky, Moravská 647
Do jídelny je povolen vstup jen těm strávníkům, kteří mají objednaný oběd. Příchozí se řadí k výdeji oběda podle pořadí v jakém přišli.
Výjimky povoluje vedoucí ŠJ. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Výdej obědů denně: Pro žáky, studenty a zaměstnance škol a školských zařízení se vydávají obědy:
od 11.30 – 13.45 hod.

Pro cizí strávníky se vydávají obědy:
od 11.00 – 11.30 hod.

Každý strávník musí mít zakoupenou kreditní kartu, kterou si obědy objednává, a kterou se prokazuje při výdeji oběda.

V případě ztráty vystaví kancelář ŠJ kartu novou..

Přihlásit a odhlásit obědy je možné pouze den předem do 14.00 hod.!!!

Šatna je strežena kamerovým systémem

Kabáty, bundy a aktovky odkládejte v šatně!!!

Cenné věci nepatří do šatny, můžete si je uschovat v kanceláři ŠJ.

Při opakovaném porušování tohoto provozního řádu lze strávníka vyloučit ze stravování.

Školní jídelna připravuje pro žáky a zaměstnance škol denně několik druhů svačin, které jsou prodávány v době od 7.30 – 10.00 hod.

V Králíkách dne 1. 9. 2015

vedoucí ŠJ